Embedding an Architectural Competition into a Design Studio Teaching Process: a State of Art


TÜRKERİ İ., ÖZTÜRK S., CENGİZ S. , ÖZÇELİK GÜNEY S.

International Confrence For Academic Disciplines, 19-23 April, Vienne, 19 - 23 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri