A Systematic Review on the Use of Technology in Learning Disabilities


Creative Commons License

Doğan S., Delialioğlu Ö.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.21, no.3, pp.611-638, 2020 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21565/ozelegitimdergisi.563763
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Education Source, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.611-638
  • Keywords: Assistive technology, computer-assisted instruction, technology, learning disabilities, learning difficulties, COMPUTER-ASSISTED-INSTRUCTION, TEXT-TO-SPEECH, READING FLUENCY, STUDENTS, SKILLS, CHILDREN, RECOGNITION, PERFORMANCE, COMPREHENSION, ADOLESCENTS
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This paper is a systematic literature review of research studies on using technology to support individuals with Learning Disabilities (LD). The purpose is to determine (1) demographic and methodological characteristics of the articles focusing on the use of technology in LD, (2) skills that need improvement and technological tool to develop these skills (3) the effects of technological tools on the performances of students with LD and (4) students’ perceptions toward learning with technology. A systematic literature review covering 55 articles were examined. Results showed that the majority of articles were published between 1995 and 2018. Furthermore, multiple baseline designs were preferred in most of the studies, and they sampled elementary school students. The review also revealed essential skills that need improvement and the technological tools utilized to enhance these skills. Results showed that technological tools positively affect students' performances, and students' perceptions toward implemented technology were generally positive.

Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırma çalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyi kullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenen becerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğrencilerin kullanılan teknolojilere yönelik algıları belirlemektir. Bu kapsamda, 55 makaleyi kapsayan sistematik bir alan yazın taraması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan derlemenin sonucunda, makalelerin çoğunun 1995-2018 yılları arasında yayınlandığını göstermiştir. Ayrıca, yürütülen çalışmalarda genel olarak çoklu yoklama deseninin kullanıldığı ve katılımcı olarak ise ilkokul öğrencilerinin tercih edildiği belirlenmiştir. İlaveten, sistematik alan yazın taraması, öğrenme güçlüğünde geliştirilmek istenen becerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak, kullanılan teknolojilerin öğrencilerin performanslarını olumlu yönde etkilediği ve öğrencilerin kullanılan teknolojilere yönelik algılarının genel olarak olumlu olduğu bulunmuştur