Alain Badiou’nun Düşüncesinde Devrim ve Siyasal Örgütlenme


Birler R. Ö.

Mülkiye, vol.43, no.1, pp.3-25, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Mülkiye
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3-25

Abstract

Varlık ve Olay isimli kitabının 2005’te İngilizceye çevrilmesinin ardından sadece kıta Avrupa’sının değil, Anglosakson dünyanın da ilgisini üzerine çeken çağdaş düşünür Alain Badiou ülkemizde de yıllar içerisinde popülerlik kazanmış ve gerek felsefesi gerekse siyasal kuramı ile akademik çalışmaların konusu olmuştur. Söz konusu çalışmaların büyük oranda Badiou’nun siyasal kuramına odaklandığı söylenebilir. Her ne kadar Badiou’nun akademik çevreler tarafından ele alınışı, eserlerindeki çeşitliliğe paralellik gösterse de siyasal kavramı üzerine odaklanan çalışmalarının yazında sayısal olarak daha çok yer tutuyor olması şaşırtıcı değildir. Bu durumun başlıca sebebinin, Badiou’nun çağdaş düşünce akımlarının tamamına karşı geliştirdiği sistematik eleştiri olduğu söylenebilir. Ancak daha da önemlisi, düşünürün, çalışmalarının omurgasını oluşturan Komünizm fikrine sahip çıkışıdır. Buna göre, Badioucu felsefe, kendisinin siyasal aktivizminin de kökünü oluşturan Marksist, Leninist ve Maocu bir gelenekten beslenerek materyalist ve diyalektik bir zemine oturmaktadır. Bu duruşun en açık örneği olarak, Badiou’nun kuramının yapıtaşlarından biri olan olay kavramını istikrarlı bir biçimde Komünist İdea ile özdeşleştirmiş olması gösterilebilir. Bir başka deyişle, Badioucu düşüncede olay kavramının merkeziliği ancak Komünist İdea ile birlikte ele anıldığında anlam kazanmaktadır.