An Analysis of The Physical, Functional and Social Transformation of Urban Cultural Heritage through 'TripAdvisor': The Example of Hamamönü, Ankara


Kumtepe E., Uluç A., Aydın N.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 21 June 2018 - 23 June 2019, pp.52-53

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52-53
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Regenerating deteriorated city centres physically, economically, environmentally is a controversial issue in Turkey. There are many planning, rehabilitation, restoration and conservation projects and studies about this issue. Among these projects and studies, local governments, in addition to other stakeholders, have played an important role. Hamamönü neighbourhood, which is located in the province of Altındağ, Ankara, is one of the cultural heritage sites that went through planning, rehabilitation, conservation and restoration projects. In 2000, The Ministry of Culture and Tourism and Altındağ Municipality prepared a report together to start planning, rehabilitation and conservation of this neighbourhood. This is one of the important projects that focused on the historical urban fabric of Ankara and the cultural and historical heritage of the city. This project aimed to rehabilitate deteriorated and abandoned Hamamönü, as it was an important part of the cultural heritage of Ankara, by transforming the neighbourhood into a tourist attraction.


With the technological advances, usage of social media platforms has been increasing day by day. People with same interests share events online and become part of this platform. In addition, online content created by users plays an important role in influencing other users and help them choose between many destinations.  Social networking sites such as Facebook, TripAdvisor, Instagram, Twitter and Pinterest are quite important platforms to create such content. TripAdvisor, as one of the social networking platforms, is established in 2000. It served as a dynamic website and an online application that allows its users to review tourist attraction places all around the world and visitors share their experiences there. According to an analysis prepared by TripAdvisor in 2017, the platform has been active in many countries in the world and has around 455 million visitors every month. One can search among approximately 7,5 million accommodation, airlines, tourist attraction places and restaurants around the world. There are more than 600 million reviews on the site about flights, travel destinations, accommodation and possible activities to do in a particular place.

 

In this regard, in this study, whether the historic and cultural values of Ankara Hamamönü conserved or not will be examined in the light of academic studies that focus on and discuss functional changes and transformations in different ways and  the current situation of the area will be evaluated with observations made in the site. In addition,  after planning, rehabilitation, conservation and restoration projects, functional change and transformations in Ankara Hamamönü, whether historical and cultural values of the site is conserved or not will be evaluated by examining the comments of users  at Tripadvisor application in physical, functional and social aspects. This evaluations on transformation of Hamamönü will be conducted through content analysis of approximately 750 comments made by visitors in Tripadvisor application. Thus with the evaluations made, the perception and impacts of Ankara Hamamönü projects will be assessed and compared by analyzing the activities, experiences, suggestions, ideas and expectations mentioned in Tripadvisor application.


In this context, this study consists of three parts. The first part is based on the historical background of Hamamönü, Ankara and evaluation and analysis of the projects conducted. Besides the academic studies that focus on the Hamamönü planning, rehabilitation, conservation and restoration will be analysed and with site observations projects are going to be evaluated. The second part is going to be about general information of TripAdvisor and analyses of the 750 TripAdvisor reviews on Hamamönü, Ankara. The interpretations made on TripAdvisor via Hamamönü and the values made about the culture and history of the city will be questioned about the perceptibility for the users. The last part of the study compare analyses throughout the study and puts forward a conclusion. Türkiye’deki fiziksel, ekonomik, çevresel olarak çöküntü alanlarına dönüşen kent merkezlerinin yeniden canlandırılması gündemde olan konulardan biridir. Bu yönde birçok planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda çok sayıda aktör ile kent yerel yönetimleri etkin rol oynamaktadır. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü de benzer şartlarda planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi geçirmiş bir kültürel miras alanıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi tarafından 2000 yılında raporlar hazırlatılarak planlama, sağlıklılaştırma ve koruma çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma Ankara kentinin kültür ve tarihini yansıtan eski kent dokusu üzerinden yapılan önemli çalışmalardan biridir. Kent için önemli bir değer olan, zamanla terk edilmiş ve atıl durumdaki Hamamönü’ nde yapılan çalışmalarla alanın ticari ve turistik çekiciliği arttırılarak tarihi doku kentte bir çekim alanı haline getirilmeye çalışılmıştır.  

 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile sosyal medya platformlarının kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır.  Bu platformlarda ortak ilgi alanları veya etkinlikleri paylaşan kişiler platformlara çevrimiçi dâhil olmaktadır. Ayrıca kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler, diğer kullanıcılar için hedef bilinci ve seçimi konusunda yönlendirici olmakta ve kullanıcıları etki altına alma konusunda önemli rol oynamaktadır. Özellikle Facebook, TripAdvisor, Instagram, Twitter ve Pinterest gibi sosyal medya uygulamalarında bu durum belirgin şekilde gözlenmektedir.  Bu uygulamalardan biri olan TripAdvisor, 2000 yılında kurulmuştur. Uygulama bir cazibe merkezine veya turistik bir hizmete ilişkin kullanıcılara, kişisel içerik oluşturma ve kendi deneyimlerini anlatma imkânı veren dinamik bir platformdur. Kullanıcıların seyahat yorumlarını yazmaları, aramaları ve paylaşmaları için seçenek sunan, dünyanın en büyük seyahat içerik topluluğu ve popüler seyahat bilgileri içeren sitelerden biridir. TripAdvisor sitesinin 2017 yılı için hazırlanan analiz verilerine göre site birçok ülkede faaliyet göstermekte, aylık yaklaşık 455 milyon ziyaretçi tarafından kullanılmakta ve yaklaşık 7,5 milyon konaklama, hava yolları, turistik yerler ve restoranlar hakkında dünya çapında oldukça geniş kapsamlı seçenek sunmaktadır. Uçuş,  seyahat, konaklama, nerede ne yapılacağına dair aktiviteler, yeme içme ve mekân seçenekleri gibi birçok konu ile ilgili 600 milyondan fazla inceleme ve görüş mevcuttur. Bu çalışmada, Hamamönü’ nün tarihi ve kültürel değerlerinin korunup korunmadığı konusu, alandaki işlevsel değişim ve dönüşümleri odak noktasına alan ve bu dönüşümleri farklı yönleriyle tartışan akademik çalışmalar doğrultusunda incelenecek ve alanda yapılan gözlemlerle birlikte alanın mevcut durumu değerlendirilecektir. Ayrıca Ankara Hamamönü’ nün yapılan planlama, sağlıklılaştırma, koruma, restorasyon projeleri ve uygulamalarından sonra tarihi, kültürel değerlerinin korunup korunmadığı ve işlevsel değişim dönüşümleri Tripadvispor’ da kullanıcıların görüşlerinin fiziksel, işlevsel ve sosyal açıdan incelenmesiyle değerlendirilecektir. Bu değerlendirme Hamamönü’ ne dair dönüşüm çalışmalarının Tripadvisor’ da ziyaretçiler tarafından bildirilen yaklaşık 750 görüşün içerik analizi üzerinden yapılacaktır. Böylece yapılan değerlendirmeler ile Ankara Hamamönü projesinin kullanıcılar üzerindeki algısı ve etkisi Tripadvisor uygulamasındaki yorumlarda belirtilen etkinlik, deneyim, öneri, fikir ve beklentiler analiz edilerek karşılaştırılacaktır.

 

Bu kapsamda, bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Ankara Hamamönü’ne dair bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon proje ve uygulamalarını tartışan akademik çalışmaların içerik analizi ve alanda yapılan gözlemler sonucu projeler değerlendirilecektir. İkinci bölümde, TripAdvisor’ a dair genel bilgilendirme yapılarak TripAdvisor uygulamasında Ankara Hamamönü’ ne dair yapılmış olan yaklaşık 750 görüş analiz edilecektir. Hamamönü üzerinden TripAdvisor’ da yapılan yorumlar ile kentin kültür ve tarihine dair değerlerin yapılan projeler üzerinden kullanıcılar için algılanabilirliği sorgulanacaktır. Son bölümde ise yapılan analizler karşılaştırılarak çıkarımlar ortaya koyulacaktır.