Sismik Girdi Enerjisi Tahmini: Tahmin Denklemleri ve Hız Spektrumu Ölçeklendirmesi


ALICI F. S. , SUCUOĞLU H.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri