Beden Eğitimi Derslerinde Çeşitli Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Öğrencilerin Derse Katılımındaki Önemi ve Sergileme Sıklığı


ÇİÇEK Ş., KOÇAK M. S., KİRAZCI S.

G. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.12-13, 2002 (Peer-Reviewed Journal)