Adaptation of health and work performance questionnaire into Turkish: validity and reliability analysis


Kuru H.

JOURNAL OF EKONOMI, vol.5, no.9, pp.5-9, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 9
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: JOURNAL OF EKONOMI
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.5-9
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to adapt to the Health and Work Performance Questionnaire into Turkish and analyze its validity and reliability. A total of 253 white-collars (122 women & 131 men) participated in the study. In data analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and Cronbach alpha coefficients were used. The results of exploratory and confirmatory factor analyses showed that HWPQ comprised of 2 factors, with each evidencing acceptable reliability coefficients.

Bu çalışmanın amacı Sağlık ve İş Performans Ölçeğinin (SİPÖ) Türkçe ’ye uyarlayarak geçerliliği ve güvenilirliğini sınamaktır. Toplam 253 (122 kadın & 131 erkek) beyaz yaka çalışana SİPÖ uygulanmıştır. Verilerin analizinde Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı uygulanmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi iki boyutlu modele uyum sağladığını ve kabul edilir geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.