Anıt Kavramının Tarihsel Yolculuğu: Mardin Anıt Şehri Örneği


Bekiroğlu S. , Erdem D.

Presentation, pp.105, 2022

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2022
  • Page Numbers: pp.105

Abstract

This study focuses on the journey of monuments as structures where social memory crystallizes, starting with their emergence in prehistoric times and their transformation into symbolic capital in today's modern society. Along with their archaeological value, their conceptual value as a part of social memory and as important building blocks of social order makes monuments an important tool for understanding contemporary societies. In this context, the concept of the monument will be evaluated in the light of sociological and archaeological theories in the monumental evaluation of Mardin, a monumental city. Using visual and literary data and qualitative analysis methods, the study will examine the emergence of the monument as symbolic capital and its historical transformation. 

Bu çalışma, toplumsal hafızanın kristalize olduğu yapılar olarak anıtların, tarihöncesi dönemlerden ortaya çıkışıyla başlayan yolculuğunun günümüz modern toplumunda sembolik kapitale dönüşümüne odaklanmaktadır. Arkeolojik değerleriyle birlikte toplumsal hafızanın bir parçası ve toplumsal düzenin önemli yapı taşları olmalarından kaynaklanan kavramsal değeri, anıtları günümüz toplumlarını anlamanın önemli araçlarından kılmaktadır. Bu bağlamda, Mardin Anıt Şehri’nin anıtsal değerlendirilmesi eşliğinde anıt kavramı, sosyoloji ve arkeoloji kuramları ışığında değerlendirilecektir. Görsel ve yazınsal verinin ve buna bağlı niteliksel analiz yöntemlerinin kullanılması planlanan çalışmada, anıtın sembolik sermaye olarak ortaya çıkış ve buna bağlı tarihsel dönüşümü incelenecektir.