Ortopedi Uygulamaları için Kalsiyum Karbonat Parçacıklarının Biyouyumluluğunun Araştırılması


ORAL C. M. , KAPUSUZ D., ERCAN B.

10. Seramik Kongresi, 14 - 16 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text