Ortopedi Uygulamaları için Kalsiyum Karbonat Parçacıklarının Biyouyumluluğunun Araştırılması


ORAL C. M. , KAPUSUZ D., ERCAN B.

10. Seramik Kongresi, 14 - 16 Ekim 2019