The Use of Web 2.0 Tools for Research Purposes in Design Studio Education: The Case of User-Generated Videos


Eren G. H. , Korkut F.

European Journal of Science and Technology, no.32, pp.207-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Web 2.0 tools such as blogs, vlogs, wikis, instant messaging and podcasts allow internet users to create, share and collaborate on content, and  offer  creative  opportunities to  use  them for  educational  and  research purposes.  Video sharing  platforms  are  one  of  the  online environments that provide user-generated content (UGC). The rapid increase in the use and sharing of videos in many different fields, from private life to working life and the public sphere, from scientific and technical areas to education, has led researchers to consideronline  video sharing platforms as rich data  sources. Despite theirmany benefits, the  use of such  media  for educational and research purposes also brings various technical and ethical challenges. This study focuses on the use of user-generated videos (UGVs) on Web 2.0 platforms in design studio educationfor research purposes. It discusses the technical and ethical aspects of using UGVs as a data source in qualitative research in design studio education and offers recommendations.

Blog, vlog, wiki, anlık mesajlaşma ve podcastgibi Web 2.0 araçları, internet kullanıcılarının içerik oluşturup paylaşmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak tanırlar, eğitim ve araştırma amaçlı kullanımlar için yaratıcı fırsatlar sunarlar. Kullanıcı kaynaklı içerik (KKİ) sunan çevrimiçi ortamlardanbir tanesi de video paylaşım platformlarıdır. Özel yaşamdan çalışma yaşamına ve kamusal alana, bilimsel ve teknik  alanlardan  eğitime  kadar birçok  farklı alanda  video  kullanımının  ve  paylaşımının  büyük  bir  hızla  artması,  araştırmacıların çevrimiçi video paylaşım platformlarını zengin bir veri kaynağı olarak değerlendirmesine yol açmıştır. Birçok getirisine rağmen bu tür platformların  eğitim  ve  araştırma  amaçlı  kullanımı  çeşitli  teknik  ve  etik  zorlukları  da  beraberinde  getirir.  Bu çalışma,  Web  2.0 platformlarındaki kullanıcı kaynaklı videoların (KKVler) tasarım stüdyosu eğitiminde araştırma amaçlı kullanımına odaklanmakta,KKVlerintasarım stüdyosu eğitiminde nitel araştırmalarda veri kaynağı olarak kullanımının teknik ve etik yönlerini tartışmakta ve öneriler sunmaktadır.