Human factor in maritime accidents and e-navigation as a solution


Pense C.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.72-86, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.72-86

Abstract

To err is to human. Human, who has achieved great things, is now deemed to be the sole responsible when things go wrong, as now studies show that over 90 percent of all maritime accidents are related with human factor. In the unforgiving maritime sector, simple series of mistakes sometimes result with disasters, meaning loss of money, loss of time, damage to environment and most importantly, loss of life. This no longer may be the case in the near future as, even today, the winds are blowing in the direction of creating intelligent and autonomous transport systems, to aid and to even arguably replace the human counter parts. Maritime industry is going full-ahead towards these unfathomed seas. e-Navigation will change how the maritime industry works, globally. How shipping has been done for centuries is about to change as a ship, her crew, how they navigate and even cargo handling at ports is about to have a serious automation makeover. Like other industries, one day in the future, artificial intelligence may literally take the helm.

Hata yapmak insana mahsustur. İnsanlık tarihine müthiş başarılar sığdırmış insanoğlu, şimdi işler ters gittiğinde gösterilen yegâne sorumlu haline gelmiştir. Araştırmalar tüm deniz kazalarının yüzde doksanından daha fazlasının insan faktörü ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Hata affetmeyen denizcilik sektöründe basit hatalar zinciri bazen felaketlerle sonuçlanmaktadır, bu da para ve zaman kaybı, çevreye zarar verilmesi ve en önemlisi can kaybı anlamını taşımaktadır. Bu durum yakın gelecekte büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Günümüzde, denizcilik sektöründe rüzgârlar akıllı ve otonom ulaşım sistemleri geliştirilmesi yönünde esmektedir. Bu sistemlerin insanlara yardım etmesi temel hedef olsa da, gelecekte insanların yerini alması bile tartışılmaktadır. Denizcilik endüstrisi bu daha önce hiç yelken açılmamış denizlere doğru tam yol ilerlemektedir. e-Seyir, denizcilik sektörünün çalışma şeklini küresel çapta değiştirecektir. Deniz taşımacılığının yüzyıllardır süre gelen işleyişi; bir geminin, personelinin, seyrü-seferin ve hatta limanlardaki yük elleçleme yöntemlerinin bile ciddi bir otomasyon makyajı geçirmesi neticesinde, evrimleşecektir. Gelecekte bir gün, diğer sektörlerde olduğu gibi, yapay zekâ kelimenin tam anlamıyla dümene geçebilir.