"I do not have to love them, I'm just interested in their language': preparation for a study abroad period and the negotiation(s) of intercultural competence


ÇİFTÇİ E. Y., KARAMAN A. C.

LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION, vol.18, no.6, pp.595-612, 2018 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 6
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.1080/14708477.2017.1374391
  • Journal Name: LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.595-612
  • Keywords: Study abroad, international exchange programs, language teacher education, intercultural competence, imagined communities, interpretative phenomenological analysis, INTERNATIONAL POSTGRADUATE STUDENTS, ERASMUS PROGRAM, TEACHER-EDUCATION, IDENTITY, EXPERIENCE, UNIVERSITY, MOBILITY, ENGLISH, COMMUNICATION, OVERSEAS
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Study abroad opportunities can contribute significantly to the development of higher education students. However, participants’ preparation experiences and future-oriented thought patterns prior to the international mobility period can influence the merits of such opportunities. This study, therefore, explored the preparation experiences of prospective English language teachers from Turkey who chose to study in England for a 4-month period. Utilizing an interpretative phenomenological analysis method, we revealed that participants’ lived and imagined experiences were shaped by three main themes: a groundless optimism, naiveté, and intercultural (in)competence. Based on these findings, we discussed the preparation processes for study abroad programs.

Yurtdışı eğitim olanakları yükseköğretim öğrencilerinin gelişimlerine önemli katkılarda bulunabilir. Fakat, katılımcıların uluslararası hareketlilik döneminden önceki hazırlık deneyimleri ve gelecek odaklı düşünce örüntüleri bu tür programlardan kazanılabilecek edinimlerin niteliğini etkileyebilir. Bu çalışma, bu sebeple, İngiltere'de dört aylık bir süreç için eğitim almayı seçen Türk İngilizce öğretmen adaylarının hazırlık deneyimlerini incelemiştir. Bu çalışmada, yorumlayıcı bir fenomenolojik analiz yönteminden yararlanılarak, katılımcıların yaşadıkları ve hayal ettikleri deneyimlerin üç ana tema ile şekillendirildiği ortaya konmuştur: temelsiz bir iyimserlik, deneyimsizlik ve kültürlerarası yeter(siz)lik. Bu bulgulara dayanarak, yurtdışı eğitim programlarına yönelik hazırlık süreçlerinin tasarımı ile ilgili önemli unsurlar tartışılmıştır.