Do Inflation Level and Exchange Rate Regime Important for the Inflation-Growth Relationship?


Creative Commons License

Taşdemir F., Saglamdemir T.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.761-778, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.15869/itobiad.1246829
  • Journal Name: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.761-778
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to examine the relationship between inflation and growth in advanced (AE) and emerging markets and developing (EMDE) economies during the 1970-2019 period. To investigate this relationship, we consider human capital, financial development, financial openness, and trade openness which are the main determinants of growth as suggested by the economics literature. In explaining inflation-growth relationship, we regard that the level of inflation and prevailing exchange rate regime (ERR) may provide data-driven estimated thresholds for the impact of inflation on growth which are often ignored by the literature. This study employs two-step dynamic panel threshold estimation method to investigate the thresholding impacts of these variables. Our estimation results suggest that threshold level of inflation is 3% for AE and 13% for EMDE. The empirical results indicate that inflation-growth relationship is insignificant in AE with inflation is less than or equal to 3% whilst inflation lowers growth in AE with inflation level is higher than 3%. In EMDE, inflation increases growth in economies with inflation is less than or equal to 13% while inflation diminishes growth in economies with inflation level exceeds this threshold level. The relationship between inflation and growth also tends to change with the prevailing ERR. The estimation results suggest that limited flexibility ERR is estimated as endogenous threshold both in AE and EMDE. Pegged and limited flexibility ERR prevailing economies tend to experience a positive association between inflation and growth, while managed and freely floating ERR prevailing economies appear to have a negative association between inflation and growth. The results suggest that policy makers may consider that inflation causes economic uncertainty which impedes growth. In this vein, macroeconomic policies which aim to keep inflation both stable and low level are expected to contribute to macroeconomic stability and sustainable growth by eliminating negative impact of inflation on growth.
Bu çalışma, gelişmiş ve yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiyi 1970-2019 dönemi için incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ilişkiyi incelemede, iktisadi yazın tarafından önerilen beşerî sermaye, finansal gelişme, finansal açıklık ve ticari açıklık gibi büyümeyi etkileyen temel değişkenler dikkate alınmıştır. Enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamada, iktisadi yazında yer alan çoğu çalışmadan farklı olarak enflasyon düzeyi ve döviz kuru rejiminin içsel eşik oluşturma durumları dikkate alınmaktadır. Bu değişkenlerin içsel eşik oluşturma durumlarını incelemek için iki aşamalı dinamik panel içsel eşik tahmin yöntemi uygulanmıştır. İki aşamalı dinamik panel içsel eşik tahmin yönteminden elde edilen bulgular, enflasyon eşik düzeyinin gelişmiş ülkeler için %3 ve yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomiler için %13 olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlar, gelişmiş ekonomilerde enflasyonun %3 ve altında olması durumunda enflasyon ve büyüme arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ancak enflasyonun %3’ün üzerinde olması durumunda enflasyonun büyümeyi azaltıcı etkisi olduğunu belirtmektedir. Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde ise enflasyonun %13 ve altında olması durumunda enflasyonun büyümeyi desteklediğini ancak bu eşik değerin aşılması durumunda enflasyonun büyümeyi azaltıcı etki yarattığını göstermektedir. Enflasyon ve büyüme ilişkisi ülkelerin uyguladığı döviz kuru rejimine göre de değişim sergilemektedir. İki aşamalı dinamik panel içsel eşik tahmin yöntem sonuçları, sınırlı esnek döviz kuru rejiminin hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde içsel eşik değer oluşturduğunu göstermektedir. Sabit ve sınırlı esnek döviz kuru rejimi uygulayan ülkelerde enflasyon ve büyüme arasında pozitif bir ilişki gözlemlenirken, yönetilen ve dalgalı döviz kuru rejimi uygulayan ülkelerde enflasyon ve büyüme arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, politika yapıcıların enflasyonun ekonomide belirsizlik yaratarak büyümeyi azaltıcı etki doğurabileceğini dikkate almalarını gerektirmektedir. Bu doğrultuda, enflasyonun hem stabil hem de düşük düzeyde olmasını hedefleyen makroekonomik politikalar, enflasyonun büyüme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırarak makroekonomik istikrara ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağı beklenmektedir.