Optical Nonlinear Response of Double Plasmonic Interfaces for Possible Integration in Solar Cells


BORRA M. Z. , NASSER H., TURAN R. , BEK A.

18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı (FOTONİK’16, Türkiye, 23 Eylül 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye