Sosyal Medyanın Siyasi Seçimlere Etkisi Üzerine Bir Çalışma.


ERDEN N. K. , TAKIL N. B.

2th SOSCON Social Sciences Congresses., 26 - 28 Nisan 2019