SANTA FE-ENDONEZYA İÇİN ÇOK-SEFERLİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN KURUCU BİR MAT-SEZGİSEL


Wouter De Boer J., Çavdar B. , Süral H.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, cilt.29, sa.3, ss.31-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 29 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
  • Sayfa Sayıları: ss.31-41

Özet

Bu çalışma, çok-seferli araç rotalama probleminin (VRPM) gerçek hayattaki bir uygulaması ile motive edilmiştir. VRPM her aracın sadece tek bir yolculuk yapabileceği varsayımını gevşetir. Bu problem tipi birçok uygulama için daha uygun olsa da, VRPM ile ilgili literatür Araç Rotalama Probleminin diğer çeşitleriyle karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bu çalışmada, belirli bir küme kaplama yaklaşımına dayanan kurucu bir mat-sezgisel yöntemi geliştirilmiş ve daha kapsamlı bir VRPM varyantı için sayısal deneylerin sonuçları sunulmuştur.

This study is motivated by a real-life application of the multi-trip vehicle routing problem (VRPM). The VRPM relaxes a strong assumption that each vehicle can perform only a single trip. Even though this problem setting is more suitable for many applications, the literature on the VRPM is limited compared to the other variants of the Vehicle Routing Problem. In this paper, we propose a construction matheuristic based on a set covering approach, and provide the results of computational experiments for a more involved variant of VRPM.