Innovation Center Proposal in the Context of Sme’s and Problems in Turkish Industry


Creative Commons License

GÜRSU H.

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.586-607

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.586-607
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Today SMEs' in Turkey which constitutes 99.8 percent of the country's industry, play an important role in the development of the country's industry with their global competitiveness and their added value to the country's economy. In the world economy, product oriented and productivity strategies are implemented with SME's in developing countries. The fact that the enterprises that are active and inactive in science, technology and based studies do not reach the qualified product result in the targeted development in regional and country development. In Turkey, 500,000 on small and medium-sized enterprises, although R & D and innovation projects in support of the number of enterprises SMEs in 2010. According to the KOSGEB data's, only 336 SME companies were got R & D support in 2010 while in 2016, these amount has reached 609 only. It is evident that the structural and financial problems of SMEs have improved very slowly over time and their expectations such as 2023 targets cannot be reached with this level of performance. 2018 is the year to the point the number of R & D center in Turkey reaching 1000 and R & D over GNP of the shares passes also reaches more 1%. But, still the weakness and qualified finished product contribution's of SMEs are still very low.

Turkey is the lack of industrial infrastructure in this direction SMEs, economic reasons and potential solutions is the main subject of this study. It is obvious that we need alternative solutions with a new understanding by making it easier to reach qualified export products with high added value, easier access to it, avoiding unnecessary expenditures in this way. Sustainable Innovation Center Project will be examined in the context of the solution in this study and its compatibility with SME structure will be underlined.

Keywords: SME, Problems of SMEs, R&D, Innovation, Innovation Center

Günümüzde ülke sanayisinin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’ler küresel rekabet edilebilirlikleri, ülke ekonomisine katma değer sağlamaları ile ülke sanayisinin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Dünya ekonomisinde ürün odaklı, verimlilik artışı sağlayan üretim stratejileri uygulanmaktadır. Bilim, teknoloji ve tabanlı çalışmalarda etkin ve aktif olamayan işletmelerin nitelikli ürüne ulaşmamaları bölgesel ve ülke kalkınmasında hedeflenen gelişmenin yakalanaması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de 500.000’nin üstünde küçük ve orta büyüklükte işletme olmasına rağmen Ar-Ge ve inovasyon projesi desteği alan KOBİ işletme sayısı KOSGEB verileri ile 2010 yılında sadece 336 adet firma Ar-Ge desteği alabilirken iken, 2016‘da bu sayı 609’a ulaşmıştır. KOBİ’lerin yapısal ve finansal problemlerinin geçen zaman içinde çok yavaş bir düzeyde düzelme gösterdiği, 2023 hedefleri gibi beklentilerine bu performans düzeyi ile ulaşılamayacağı açıktır. 2018 yılına gelindiğinde Türkiye’deki Ar-Ge merkezi sayısı 1000’i ve GSMH üzerinden Ar-Ge‘nin payı %1’i geçerken, KOBİ’lerin Ar-Ge zafiyeti ve nitelikli bitmiş ürüne katkısı hala çok düşüktür.

Türkiye sanayisi alt yapısı KOBİ’lerin bu yöndeki eksikliklerini, ekonomik gerekçeleri ve potansiyel çözüm önerisi bu çalışmanın ana konusudur. Katma değeri yüksek, nitelikli ihraç ürünlere ulaşmayı kolaylaştırmak, daha kolay ulaşmak, bu yolda gereksiz harcamalardan kaçınarak, yeni bir anlayış ile alternative çözümlere ihtiyaç duyduğumuz ortadadır. Sürdürülebilir İnovasyon Merkezi Projesi bu çalışmada çözüm bağlamında irdelenecek, KOBİ yapısı ile uyumu incelenecektir.

Anahtar kelimeler: KOBİ, KOBİ Sorunları, Ar-Ge, İnovasyon, İnovasyon Merkezi