The Turkish Corporate Sector in the Era of Financialization: Profitability and M&As


Demiröz D., Erdem N.

in: The Political Economy of Financial Transformation in Turkey, Galip L. Yalman,Thomas Marois,Ali Rıza Güngen, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.184-220, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Routledge, London/New York 
  • City: New York
  • Page Numbers: pp.184-220
  • Editors: Galip L. Yalman,Thomas Marois,Ali Rıza Güngen, Editor

Abstract

This chapter has two main sections. In the first section, the profitability of Turkish corporate sector is studied for the years covering 1982-2014. In the second section, mergers and acquisitions in Turkey is analysed for the 2002-2014 period, 

Çalışma iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 1982-2014 yıllarını kapsar şekilde Türkiye'de şirketler sektörünün karlılığı incelenmektedir. İkinci kısımda 2002-2014 yılları arası dönemde Türkiye'de şirket birleşme ve devralmaları analiz edilmektedir.