Box-Cox Transformation for Linear Models via Goodness-of-Fit Tests in R


DAĞ O., İLK Ö.

10th International Statistics Congress, 6 - 08 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri