H2 Molekülünün Heterojen Yapılı Kütlece 1 Pd/CeO2 Katalizörü Üzerine Oda Sıcaklığında Adsorplanmasının Tezgâh Üstü NMR Spektrometresi ile İncelenmesi


ÜNER D. , volkan e.

29. ulusal k’xxmya kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey