Farklı Uyarı Hızı ve Badminton Katılım Seviyelerinin Sezinleme Zamanına Etkisi


GOLSHAEI B., KİRAZCI S. , DEVRİLMEZ E.

14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text