Geleneksel ve Modern Dayanışma


AYATA A.

Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, CI, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1994 (Peer-Reviewed Journal)