An Approach to Capture Facility Maintenance and Repair Information to Store Change History


AKÇAMETE GÜNGÖR A. , Akıncı B., Garrett J. H.

CIB 2011 W78/W102, 26 - 28 Ekim 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri