SERUM ÖRNEKLERİNDE ALFA-2-MAKROGLUBULİN TAYİNİ


ÖZCAN KABASAKAL S.

ANKARA UNIVERSITESI ECZACILIK FAKULTESI DERGISI, 2022 (Scopus)