Mikroakışkanlaştırma Ve Ultrasonikasyon Yöntemleriyle Homojenizasyonun Çiğ Sütün Stabilitesine Etkilerinin Nükleer Manyetik Rezonans Relaksometre (NMR) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri İle İncelenmesi


ÖZEL B. , AYDIN Ö., ÖZTOP H. M.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey