Mikroakışkan sistemlerde immunolipozom destekli patojen bakteri tayini


Eryılmaz M., İlbasmış Tamer S., Tayyarcan E. K. , Ekşi Koçak H., Yıldırım E., Boyacı İ. H. , ...More

XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Turkey, 7 - 08 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey