Use Of Timber Material In Construction Technique, In Religious Building Of Different Societies (Church/ Mosque): Hagia Triada Church in Ayvalık as a Method Proposal (Farklı Toplumların İbadet Yapılarında (Kilise / Cami) Ahşap Malzemenin Yapısal Sistemde Kullanımı: Bir Yöntem Önerisi Olarak Aya Triyada Kilisesi /Ayvalık)


Okumuş G., Özgönül N.

6th International Symposium On Conservation And Consolidation Of Historical Structures (Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu), Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2017, no.1704, pp.91-101

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-101
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

For thousands of years, timber material has been one of the basic building materials, whose specific construction technique has been developed. Today, timber material is also the important materials of the tradition of building production. In order to protect these group cultural heritage that have rapidly disappeared, ICOMOS has produced a documentary "Principles for the Preservation of Historic Timber Structures" at the ICOMOS 12th General Assembly in Mexico.

       Timber structures are becoming increasingly rare due to easy damage to the material, the improper use , and the forgetting of traditional construction techniques. This study aims to document and discuss similarities and differences the use of traditional timber material systems, techniques and details in different geographical of Anotolia and architectural types. This study is also aimed at producing a systematic document in this context. In this context, the Hagia Triada Church in Ayvalık was chosen as a study methodology proposal.

        One of the most important components of Ayvalık, an important Greek settlement in the 18th and 19th centuries, is church buildings. The 11 church building, which is the religious center of the settlement, is also social, cultural and public areas of the settlement. The churches that differentiate their construction dates in the center of the 11 district are the representatives of the historical development of the settlement together with the urban fabric around them.
            Keywords: Conservation, Timber Frame Structural System, Ayvalık Churches, Hagia Triada 
            Church

      Ahşap binlerce yıldır temel yapı malzemesi olarak genel yada bölgesel, kendine özgü yapım tekniğinin gelişmiş olduğu, günümüzde de kullanılan yapı üretim geleneğinin önemli malzemelerinden biridir.   ICOMOS hızla yok olmakta olan bu grup kültür varlıklarının korunması için 1999 yılında Mexico’da yapılan ICOMOS 12. Genel Kurulu’nda, “Ahşap Tarih Yapıların Korunması İçin İlkeler” belgesini üretmiştir.

      Geleneksel/tarihi yapılarda malzemenin kolayca tahrip edilmesi, onarımlarda bu sistemin kullanılmaması  geleneksel tasarım ve yapım tekniklerinin unutulması nedeniyle bu grup yapılar gittikçe enderleşmekte ve yanlızlaşmaktadır. Bu çalışma Anadolu’nun  farklı coğrafyalarında, farklı ibadet yapılarında-cami/kilise- geleneksel ahşap malzeme sistem, teknik ve detaylarının belgelenmesini, onarımlarda yok olmadan korunması ve ulaşılabilir bir belge olarak sunumunu amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma bu konuda sistematik belge üretmeyi amaçlayan bir çalışmanın da başlangıcıdır. Yapıların konumları, mekânsal kurgusu genel, yapısal sistem, yapım tekniği ve malzeme kullanımının detaylandırıldıgı bu calısmada Ayvalık’da yer alan Hagia Triada Kilise’si özelinde yapılan çalışmalar ve analizler bir yöntem önerisi olarak kabul edilmektedir.

         18. ve 19. yüzyılda önemli bir Rum yerleşimi olan Ayvalık yerleşiminin en önemli mekansal unsurlarından biri kilise yapılarıdır. Yerleşmenin dini odağı olan 11 kilise yapısı, kamusal mekân olarak aynı zamanda sosyal, kültürel toplanma alanıdır. 11 mahallenin odağı konumunda, yapım tarihleri farklılaşan bu kiliseler, etraflarındaki konut dokusu ile birlikte yerleşimin tarihsel gelişiminin de göstergeleridir.

           Anahtar kelimeler: Koruma, Ahşap Yapım Sistemi, Ayvalık Kiliseleri, Hagia Triada Kilisesi