Polynomial approach to construct cyclic subspace codes


OTAL K. , ÖZBUDAK F.

Network Coding and DesignsDubrovnik · April 4 – 8, 2016, 4 - 08 Ağustos 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri