FASST: A high performance scalable rule table hardware architecture for software defined networks-FASST: Yazılım Tanımlı Bilgisayar Agları içinYüksek Ba¸sarımlı, Ölçeklenebilir bir Kural TablosuDonanım Mimarisi


ERAL G., SCHMİDT Ş. E.

2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Izmir, Turkey, 2 - 05 May 2018 identifier