ANNUAL BUDGET OF CARBON DIOXIDE FLUXES IN THE NORTH-EAST MEDITERRANEAN SEA


Ibello V., Örek H.

V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 June - 03 October 2022, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ocean regulates the concentration of CO2 in the atmosphere thanks to its capability to uptake and store CO2. Assessing CO2 fluxes between the atmosphere and ocean is crucial to determine both the level of ocean acidification and the capability of the ocean to contrast global warming.
CO2 fluxes measured in the North-eastern Mediterranean Sea (Levantine basin) during several seasonal samplings in coastal and open waters in the area between Cyprus and Rhodes islands between 2019 and 2022, showed a clear seasonal pattern. Summer was always characterized by a net outflux (from the ocean to the atmosphere), while winter displayed a weak CO2 sink, which intensified in the proximity of the Rhodes gyre. Annually, the North-eastern Levantine basin showed a net sink of CO2 from the atmosphere to the ocean. A positive linear correlation between surface pCO2 and temperature was reported in all seasons in the study area, suggesting that temperature was the major factor controlling surface pCO2 spatial distribution and seasonal variation. Decrease of pCO2 from the surface layer associated to phytoplankton production was reported just for a brief period in later winter (February-March). Local river discharges (Taşucu river) impact was only circumscribed to the immediate coastal area nearby the river outlet. Other coastal areas followed the same pattern observed in offshore areas.

Ocean, CO2 alma ve depolama kabiliyeti sayesinde atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu düzenler. Atmosfer ve okyanus arasındaki CO2 akışının değerlendirilmesi, hem okyanus asitlenme düzeyini hem de okyanusun küresel ısınmaya karşı koyma kapasitesini belirlemek için çok önemlidir.
2019 ve 2022 yılları arasında Kıbrıs ve Rodos adaları arasındaki bölgede kıyı ve açık sularda yapılan birkaç mevsimsel örnekleme sırasında Kuzeydoğu Akdeniz'de (Levanten havzası) ölçülen CO2 akışları açık bir mevsimsel model gösterdi. Yaz her zaman net bir çıkış (okyanustan atmosfere) ile karakterize edilirken, kış Rodos girdabının yakınında yoğunlaşan zayıf bir CO2 yutağı sergiledi. Her yıl, Kuzeydoğu Levanten havzası, atmosferden okyanusa net bir CO2 yutağı gösterdi. Çalışma alanındaki tüm mevsimlerde yüzey pCO2 ile sıcaklık arasında pozitif bir doğrusal korelasyon rapor edilmiştir, bu da sıcaklığın yüzey pCO2 uzamsal dağılımını ve mevsimsel değişimi kontrol eden ana faktör olduğunu düşündürmektedir. Fitoplankton üretimiyle ilişkili yüzey tabakasından pCO2'nin azalması, kışın sonlarında (Şubat-Mart) sadece kısa bir süre için rapor edildi. Yerel nehir deşarjları (Taşucu nehri) etkisi sadece nehir çıkışının yakınındaki yakın kıyı bölgesi ile sınırlandırılmıştır. Diğer kıyı alanları, açık deniz alanlarında gözlemlenen aynı modeli izlemiştir.