H tipi ve A tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri Kaman Kırşehir nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması


KÖKSAL S. , TOKSOY KÖKSAL F. , GÖNCÜOĞLU M. C.

1. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2004

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye