H tipi ve A tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri Kaman Kırşehir nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması


KÖKSAL S. , TOKSOY KÖKSAL F. , GÖNCÜOĞLU M. C.

1. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Turkey, 18 - 21 November 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey