Xbloc’lu Tahkimat Kesitinde Sayısal Ve Fiziksel Model Sonuçlarına Göre Dalga Aşması Rize Artvin Havalimanı Tahkimatı


Creative Commons License

Karakuş D., Cihan H. K. , Sağ M., Baykal C. , Yalçıner A. C.

İMO 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.752-764

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.752-764

Abstract

Determination of the dimensions of the rock and artificial concrete units to be used m the protection layers of coastal revetments and breakwaters is one of the important parameters for marine structure stabilization. It is important to design the single row artificial concrete units which are increasingly used for more economical designs all over the world and in our country. Xbloc®, which is one of the single-row artificial concrete units recently used in our country (Filyos and Istanbul New Airport Supply Ports), is also advantageous compared to double row blocks in terms of concrete quantity mold and manufacturing, time, storage, maintenance and repair The physical model tests of the Rize Artvin Airport revetment section, which was constructed using Xbloc®, were carried out at the METU Civil Engineering Department Ocean Engineering Research Center Laboratory. In the experiments, wave crest values were measured according to different crest elevations and widths and crown wall and non-crown wall conditions The stability of the structure was investigated according to these conditions.

Kıyı tahkimatları ve dalgakıranların koruma tabakalarında kullanılacak taş ve yapay beton birimlerin boyutlarının belirlenmesi, deniz yapısı stabilizasyonu açısından önemli parametrelerden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde daha ekonomik tasarımlar yapılabilmesi amacı ile kullanımı giderek artan tek sıra yapay beton birimlerin projelendirilmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde de yeni kullanılmaya başlanan (Filyos ve istanbul Yeni Havalimanı İkmal Limanlan) ve tek sıra yapay beton birimlerinden biri olan Xbloc®, beton miktarı, kalıp ve imalat, süre, depolama, bakım ve onarım gibi konularda çift sıralı bloklara göre avantajlıdır. Xbloc® kullanılarak tasarlanan Rize Artvin Havalimanı tahkimat kesiti fiziksel model deneyleri ODTÜ İnşaat Mühendisliği Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, farklı kret kotları ve genişlikleri ile kronmanlı ve kronmansız duvar durumuna göre dalga aşma miktarları ölçülmüş ve yapının stabilitesi incelenmiştir. Bu bildiride, fiziksel model deneylerinden elde edilen dalga aşması miktarı sonuçlarını, halihazırda kullanılmakta olan farklı sayısal model ve analitik yöntem sonuçlan ile karşılaştırılacak ve farklılıklann nedenleri hakkında görüşler sunulacaktır.