Agreement Attraction in Turkish


Lago S., Gracanin Yüksek M. , Şafak D. F. , DEMİR O., KIRKICI B. , Felser C.

22nd Architectures and Mechanisms for Language Processing (AMLaP) Conference, 1 - 03 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri