İTK-D MODELİNE GÖRE OKUL TÜRLERİ BAĞLAMINDA MÜDÜR YARDIMCILARININ ÖZNEL İYİ OLUŞ HÂLLERİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ


SUMMAK M. S. , Han G., AKŞAB Ş.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text