Muğla ili, Fethiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi Doğal Sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi


Bilgin C. C. , Yalçıner A. C. , Aytaç Z., Seven E., Karadeniz N.

Danıştay 6. Dairesi, pp.38, Muğla, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Muğla

Abstract

Muğla ili, Fethiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kelebekler Vadisi
Doğal Sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda alanın büyük
kısmının Kesin Korunacak Hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 05.10.2019 tarih
ve 30909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 04.10.2019 tarih ve 1626 sayılı Cumhurbaşkanlığı
kararının iptali istemidir.