Tungstofosforik Asit Yüklü Mezogözenekli Alümina Katalizörlerin DME Üretimi İçin Sentezlenmesi


Şener M. İ., SEZGİ N. A., Doğu T., Doğu G., OKTAR N.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Turkey, 23 - 26 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes