Tungstofosforik Asit Yüklü Mezogözenekli Alümina Katalizörlerin DME Üretimi İçin Sentezlenmesi


Şener M. İ. , SEZGİ N. A. , Doğu T., Doğu G., OKTAR N.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye