Silt - kil karışımı zeminlerin sıvılaşma potansiyellerinin belirlenmesi


ÇETİN K. Ö. , Bilge H. T.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri