The Issue of Migration in Turkish Foreign Policy Free Migration From Yugoslavia to Turkey and Case of Köprülü/Titoveles District


Creative Commons License

Zorbay T.

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.318-335, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper, examines the issue of migration, one of the important matters of Turkish foreign policy, within the settings of 1950s and over immigrants that came from Former Yugoslavia to Turkey. After giving a theoretical framework and a historical background, city of Skopje, of Macedonian Republic of Former Yugoslavia, and its subdistrict Köprülü/Titoveles constitutes the central point of this paper. Şimşek family, that migrated to Turkey in 1955, and all other Turkish and Muslim immigrants of Grono Vranofça village of this subdistrict have been examined within this frame, and also related literature and archival sources have also been examined. This work, that aims at the beginning of a broader research, hopes to contibute for a clearer information of details of lives of migrants who came from outside of Turkey, and also better understanding and solution of problems of current and potential immigrant populations. Keywords: Minorities, Immigrant, Köprülü, Turkish Foreign Policy, Free Immigration, Cold War, Yugoslavia. 

Bu çalışma, Türk dış politikasının önemli konularından biri olan göç meselesine, 1950’li yılların koşulları içinde ve Yugoslavya’dan Türkiye’ye gelen göçmenler üzerinden bakmaktadır. Kuramsal bir çerçeve ve tarihsel arka planın verilmesinin ardından, Eski Yugoslavya’ya bağlı Makedonya Cumhuriyeti’nin Üsküp kenti ve bu kentin Köprülü/Titoveles ilçesi bu çalışmanın merkez noktasını oluşturmaktadır. Bu ilçenin Grono Vranofça köyünden 1955 yılında Türkiye’ye göç eden Şimşek ailesi ve diğer Türk ve Müslüman göçmenlerin tecrübeleri bu çerçevede incelenmiş, konuyla ilgili literatür ve dönem arşivi taranmıştır. İleride daha geniş bir araştırmaya başlangıç olması niyetiyle yapılan bu çalışmanın, Türkiye’ye dışarıdan gelmiş göçmenlerin hayatına dair bilgilerin netleşmesi ve mevcut veya gelecekteki göçmen nüfus sorunlarının daha iyi algılanması ve çözülmesine katkıda bulunmak hedefi olacaktır. Anahtar Kelimeler: Azınlıklar, Göçmen, Köprülü, Türk Dış Politikası, Serbest göç, Soğuk Savaş, Yugoslavya.