Kent Kır Arasındaki Fonksiyonel ve Mekânsal Bağlantıların Yeniden Şekillenmesi ve Planlama: İzmir Örneği


Özelçi Eceral T., Yetişkul Şenbil E., Yavaşoğlu F.

Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu: “Planlama, Kavramlar ve Arayışlar”, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.363-376

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.363-376
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde kent ile kır arasındaki fonksiyonel ve mekânsal bağlantıların yeniden şekillenmesi; nüfus yerleşim ilişkisi, merkezi yerler tüketim/üretim ilişkisi, erişilebilirlik etkileri, kent/kır yaşam biçimlerindeki dönüşüm, yerel ekonomik girişimler gibi süreçler ile ilişkilendirilmektedir. İzmir kent bölgesinde, yerel ve kent bölge ölçeğinde, kırsal alanlarla birlikte ele alınan planlama ve kırsal kalkınma politikaları, kırsal üretim sistemi ile mekânsal dönüşüm süreçlerini etkilemektedir. Bu çerçevede bildiride, İzmir’e özgü sorun ve potansiyellerin ortaya çıkardığı gereksinimler doğrultusunda yerel yönetim tarafından ele alınan havza stratejileri, tarımsal yerleşme stratejileri gibi özgün ve tematik planlama mekanizmaları ile yerel yönetimin küçük üretici kooperatiflerin üretimini desteklediği kırsal kalkınma modeli bir arada değerlendirilmektedir. Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Tire, Ödemiş, Kiraz, Bayındır gibi ilçelerdeki küçük üretici kooperatifleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ve ilçe belediyeleri ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda, İzmir Küçük Menderes Havzası ile İzmir Metropoliten Kenti arasındaki fonksiyonel ve mekânsal bağlantıların yeniden şekillenmesi süreci tartışılmaktadır. Sonuç olarak, küçük üreticileri bir çatı altında toplayan kooperatiflerin gelişmesinin, yerel ve bölgesel kalkınma açısından önemli olduğu, yerel yönetimlerce yere özgü sorun ve potansiyellerin ortaya çıkardığı gereksinmeler doğrultusunda ele alınan özgün ve tematik planlama süreçlerinin uygulama süreçleri ile birlikte tasarlanmasının etkin sonuçlar doğurduğu ortaya konmaktadır.