Yielding the Right of The Way: A Mixed Design Study for Understanding Drivers’ Yielding Behavior


Creative Commons License

Demir E. N., Dönmez H. B., Özden M., Ünver N., Findik G., Öz B.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.53-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

To understand drivers’ yielding behavior, field observations and semi-structured interviews were conducted. Cramer’s V and logistic regression analyses of the field observation on 1140 drivers and pedestrians demonstrated that driver gender and pedestrian age have significant relationships with the tendency to yield the right of way. Other than gender and age, road characteristics were also investigated to understand the nature of this relationship between drivers and pedestrians to a broader extent. From the interviews’ thematic analysis, four themes related to participants' thoughts about yielding behavior were obtained: "Places of Interaction," "Trust in Rules," "Factors Affecting Yielding Behavior", and "Future Solutions." Both the analysis of interviews and the observations showed that driver-pedestrian interaction is an essential factor regarding traffic safety.

Sürücülerin yayalara yol verme davranışını incelemek üzere saha gözlemleri ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. 1140 araç-yaya gözlemi sonucunda yapılan Cramer’in V katsayısı ve lojistik regresyon analizleri, sürücü cinsiyeti ve yaya yaşı ile yol verme davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yaş ve cinsiyetin yanı sıra, sürücü-yaya ilişkisinin doğasını anlamak adına yol özelliklerinin bu ilişkiye etkisi de incelenmiştir. Mülakatlar ise tematik analiz yöntemi ile incelenmiş ve katılımcıların yol verme davranışı ile ilgili düşünceleri 4 tema altında toplanmıştır. Bunlar; "Karşılaşma yerleri", "Kurallara olan güven", "Yol verme davranışını etkileyen faktörler" ve "Geleceğe yönelik çözümler" olarak belirlenmiştir. Hem saha gözlemleri hem de mülakatlar sürücü-yaya ilişkisinin trafik güvenliği ile ilgili önemli bir faktör olduğunu göstermiştir.