Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses


Şendurur E., Yıldırım Z.

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.17, pp.1896-1911, 2018 (Other Refereed National Journals) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17051/ilkonline.2019.506893
  • Title of Journal : e-İlköğretim Online (elektronik)
  • Page Numbers: pp.1896-1911

Abstract

Abstract. This study reports the development of metacognition inventory for Internet search for middle school students. In this study, analysis and results of both exploratory and confirmatory factors are reported. Firstly, 37-items were generated considering literature review and metacognitive challenges faced during the search process, and pilot exploratory factor analysis was conducted. Secondly, the final version of the scale was distributed to 273 seventh grade students, and the existing constructs were extracted through exploratory factor analysis. Thirdly, 321 seventh graders completed the inventory, and then the data were used for confirmatory factor analysis. As a follow-up, test-retest reliability was tested with 101 sixth graders. Based on the findings, the sub-scales of the inventory included (1) reflection and regulation, (2) monitoring, (3) planning, (4) control of attention, and (5) strategy generation.

Keywords: Internet search, metacognition, metacognition inventory for Internet search.

Öz. Bu çalışma ortaokul öğrencileri için İnternet aramalarında üstbiliş envanterinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Makalede, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve bulguları sunulmuştur. İlk olarak alanyazın taraması ve İnternet aramaları sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak 37 madde oluşturulmuş ve pilot açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. İkinci olarak, son haline getirilmiş envanter 273 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmış ve açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktörler ortaya konmuştur. Üçüncü olarak envanter, 321 yedinci sınıf öğrencisine uygulanmış ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Son olarak, 101 altıncı sınıf öğrencisi ile test-tekrar test güvenirliği ölçülmüştür. Bulgular, envanterde (1) yansıtma ve düzenleme, (2) control etme, (3) planlama, (4) dikkatin kontrolü ve (5) strateji oluşturma olmak üzere beş faktör ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: İnternette arama, üstbiliş, İnternet aramalarında üstbiliş envanteri