Profesyonel Sürücülerde Mesleki Stres ve Sapkın Sürücü Davranışları İlişkisinde Tükenmişlik Seviyesinin Aracı Rolü


FINDIK G., LAJUNEN T., ÖZKAN T.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.1-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)