Tuzluluğun ve balık avlanma baskısının Daphnia pulex in hayatta kalma oranı ve yaşam döngüsü parametreleri üzerindeki etkileri


Bezirci G., AKKAŞ S. B. , YILDIRIM F., SEVERCAN F., BEKLİOĞLU YERLİ M.

III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 August 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey