Orta ve yüksek miktarlardaki fosfor yoğunluğunda artan azot yoğunluğunun suiçi bitki gelişimindeki rolünün mezokozm deneyi ile belirlenmesi


ÖZKAN K., Jeppesen E., BEKLİOĞLU M.

3. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Türkiye, 27 August 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes