NEW PROTECTION AND COMMERCIAL WARS IN INTERNATIONAL TRADE


Sönmez E. Y.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.32, pp.1756-1764, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 32
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26449/sssj.1379
  • Title of Journal : International Social Sciences Studies Journal
  • Page Numbers: pp.1756-1764

Abstract

ABSTRACT Protectionist policies in international trade first emerged with mercantilist current. On the basis of protectionist policies, exports are more than imports, and there is a loss of wealth from the country. Protectionism, which has emerged as a reflection of the colonialist concept, has been replaced with free trade by classical economics. While conservative policies are implemented periodically, the functioning of the capitalist system in general is based on free trade. Particularly after the Second World War, the world economy and trade system entered into an intense liberalization process. However, after the global crisis of 2008, protectionist policies in international trade began to be re-implemented and an intense trade war broke out. In the past, protectionist policies were preferred after the global economic crises. After the Great European Depression and the 1929 crisis, there was intense protectionism. Remarkable point is the global economic downturn after the economic crises and the protectionist policies implemented and the process to go into hot conflict. There is a possibility that the process will repeat as in the past. In fact, history consists of repetition… 

Uluslararası ticarette korumacı politikalar ilk olarak merkantalist akım ile ortaya çıkmıştır. Korumacı politikaların temelinde ihracatın ithalattan fazla olması ile ülkeden servet çıkışının önüne geçilmesi bulunmaktadır. Kolonyalist anlayışın bir yansıması olarak ortaya çıkan korumacılık, klasik iktisat anlayışıyla yerini serbest ticarete bırakmıştır. Dönemsel olarak korumacı politikalar uygulanmakla birlikte genel itibariyle kapitalist sistemin işleyişi serbest ticarete dayanmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisi ve ticaret sistemi yoğun bir serbestleşme sürecine girmiştir. Ancak, 2008 küresel krizi sonrasında uluslararası ticarette korumacı politikalar tekrar uygulanmaya başlamış ve yoğun bir ticaret savaşına girilmiştir. Geçmişte de küresel ekonomik krizler sonrasında korumacı politikalar tercih edilmiştir. Büyük Avrupa Depresyonu ve 1929 krizi sonrasında da yoğun bir korumacılık söz konusu olmuştur. Dikkat çekici nokta ise ekonomik krizler ve ardından uygulanan korumacı politikalardan sonra küresel çapta ekonomik daralmanın olduğu ve sürecin sıcak çatışmaya gitmesidir. Sürecin geçmişteki gibi tekrar etmesi ihtimal dahilindedir. Keza, tarih tekerrürden ibarettir…