Locke ve Smith'in Düşüncelerinin Ekolojik Bir Analizi


Birler R. Ö.

TOPLUM VE BILIM, no.165, pp.189-204, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: TOPLUM VE BILIM
  • Journal Indexes: Historical Abstracts, Political Science Complete, Social services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.189-204
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz çevre krizi ve yol açtığı felaketlerin tarihsel kökenlerini anlamak için ekolojik kuram

ve siyasal düşünceler tarihi arasında bağ kuran birçok araştırma mevcuttur. Bu araştırmalar iki

ayrı sınıfta kategorize edilebilir. Bunlardan ilkini ekolojik kuramı siyasal düşünceler tarihinin

başat figürlerinden esinlenerek zenginleştiren çalışmalar oluştururken, ikincisini siyasal

düşünceler tarihini çevre sorunlarını merkeze alarak yorumlayan çevresel siyasal kuram akımı

teşkil etmektedir. Her iki yaklaşım da var olan yazına oldukça değerli katkılar sunmakla birlikte

barındırdıkları içkin yöntemsel sorunlar sebebiyle çevre krizi ve siyasal düşünce arasındaki

ilişkiyi açıklamakta sınırlı kalmaktadırlar. Bu çalışma alternatif bir çerçeve önermekte ve söz

konusu ilişkiyi siyasal düşüncenin ekolojik tarihi bakış açısından kurmayı amaçlamaktadır. Bu

bakış açısına göre ekoloji, modern siyasal düşüncenin iki temel kavramı olan özgürlük ve refah

ile doğrudan bağlantılıdır. Çalışma bahsi geçen bağı ortaya koymak için erken modernitenin iki

önemli düşünürü olan John Locke ve Adam Smith’in siyasal kuramlarını mercek altına almakta

ve hem özgürlük ve refah arasındaki ilişkinin çelişkisini hem de ekolojinin bu çelişkili ilişkide

oynadığı rolü irdelemektedir.