Methods of Pricing American Options Case Study for Comparison


Aydoğan B., AKSOY Ü., UĞUR Ö.

55th Meeting of the EWGCFM, 14 - 16 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri