Minimizing Age Violation Probability with Adaptive Blocklength Selection in Short Packet Transmissions


Ozkaya A., Ceran Arslan E. T.

2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Karabük, Turkey, 15 - 18 May 2022, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.1109/siu55565.2022.9864686
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bilginin tazeliğinin bir ölçüsü olan Bilgi Yaşı (BY), küçük boyuttaki durum güncelleme paketlerinin eskimeden bir gözlemciye iletilmesi gerektiği sistemlerde önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Bu çalışmadaki amaç, anlık bilgi yaşının belirli bir eşik değerini aşması olasılığı olarak tanımlanan bilgi yaşı ihlali olasılığının en aza indirilmesidir. Sonlu blok uzunluğu teorisi yaklaşımları ve dinamik programlama araçları kullanılarak en uygun blok uzunluğunun adaptif olarak seçilmesi için dinamik bir karar algoritması önerilmiştir. Problem, Markov karar süreci (MDP) olarak modellenmiş ve durum toplamalı değer iterasyonu algoritması eğitilerek sistemin anlık durumuna göre, optimal blok uzunluğunu gösteren bir politika elde edilmiştir. Elde edilen bilgi yaşı ihlali olasılığı, blok uzunluğunun sabit tutulduğu durumlar ile karşılaştırılmış, farklı senaryolar için performans analizi yapılmıştır.