Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Bölümü için Fay Bazlı Düzlemsel Sismik Kaynak Modeli ile Sismik Tehlike Analizi


SOYMAN K. B. , GÜNER B., GÜLERCE Z. , KAYMAKCI N.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri