Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Bölümü için Fay Bazlı Düzlemsel Sismik Kaynak Modeli ile Sismik Tehlike Analizi


SOYMAN K. B., GÜNER B., GÜLERCE Z., KAYMAKCI N.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes