Demystifying Machine Learning for Architecture Students


Sorguç A., Kruşa Yemişcioğlu M., Yetkin O.

Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 22 - 26 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojideki gelişmeler, verilerin artışı, yeni yaklaşımların benimsenmesini kolaylaştıran araçlar ve makine öğrenmesi uygulamalarının mimariye artan oranda dahil olması öğrencilerin bu alanlara ve uygulama çalışmalarına olan ilgilerini artırmaktadır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi her alan için bir “moda kelime” haline geldiğinden, bu kavramların ve uygulamalarının öğretilmesinin gerekliliği, mimari dahil tüm araştırma alanlarında ortaya çıkmıştır (Khean vd., 2018). 

Bu kapsamda, öğrenciler tarafından yürütülecek bir proje ile birlikte veri, veri okuryazarlığı, örüntüler ve çeşitli modellerle ilgili konuların yer aldığı “mimaride makine öğrenmesi uygulamaları” adlı yeni bir ders geliştirilmiş ve 2020 bahar döneminde verilmeye başlanmıştır. Öğrenciler için nispeten yeni olan bir konuda ders yürütmek büyük bir zorluk olsa da iyi tanımlanmış bir probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin konuya adaptasyonu kısa sürede gerçekleşti. Öğrencilerin verilen derslerle birlikte makine öğrenmesi kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi haline gelmesi ve bu bilgiyi kullanarak proje konularını seçmekte özgür olmalarının nihai sonuçların başarısını olumlu etkileyen nedenlerden biri olduğu düşünülmektedir. 

Bu dersin sonucundaki proje konuları; verilen bir resmi renklendirmek, bir binanın çağını tahmin etmek, 3 boyutlu modelleme için 2 boyutlu çizimleri analiz etmek, gün ışığı kazanımını optimize etmek, bir şehirdeki verilerin ayırt edici özelliklerini analiz etmek ve verileri görselleştirmek gibi büyük bir çeşitlilik göstermiştir. Dersin çıktıları; bilgisayar bilimi, mühendislik, istatistik gibi farklı alanlardaki bilgilerin mimari tasarım alanındaki sorunlara yaklaşımları nasıl değiştirebileceğini göstermek için belgelenmiş ve analiz edilmiştir. Son olarak, veri, veri okuryazarlığı, örüntü tanıma ve akıllı modeller gibi konuların, öğrencileri eldeki problemler hakkında farklı bir perspektiften düşünmeye iten disiplinler arası bir zemin sağlaması sebebiyle bu konuların tasarım eğitiminin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir.